Modulvogntog som kan kortes inn til 19,5 m, kan velge hvilket regelsett de skal følge ut fra den aktuelle vogntoglengden i øyeblikket. Valget som kan gjøres er:

  • Når modulvogntoget er over 19,50 m må de følge vegliste modulvogntog og særbestemmelsene for modulvogntog i § 5-5 nr. 2 i forskrift om bruk av kjøretøy.
  • Når modulvogntoget ikke overstiger 19,50 m må de følge de vegliste normaltransport og de tilsvarende bestemmelsene for vanlige vogntog i forskrift om bruk av kjøretøy. (Obs! Sporingskravet står i § 4-2 pkt. 8)

Det er enten det ene eller det andre regelsettet som skal følges, og det er ikke mulig med kombinasjoner.

Veglistene påvirkes ikke av dette.

Dette er en tolkning av gjeldende regelverk og valget mellom disse to alternativene kan derfor gjøres i dag.