Det er grunn til å tro at et ukjent antall biler som er omsatt gjennom firmaet ikke er reparert på en forskriftsmessig måte. Bilene kan derfor være trafikkfarlige.

Statens vegvesen ser meget alvorlig på situasjonen og vil kartlegge alle kjøretøy solgt av Olsen Bil AS og som tidligere har vært skadet. Arbeidet er omfattende og Statens vegvesen samarbeider tett med forsikringsbransjen for å få oversikt.
Med bakgrunn i kartleggingen vil Statens vegvesen på et senere tidspunkt kalle inn biler til en teknisk kontroll. Dette gjør vi av hensyn til trafikksikkerheten. De det gjelder vil bli kontaktet direkte. I den tekniske kontrollen vil Statens vegvesen blant annet sjekke om bilen er en tidligere skadet bil og om reparasjonen er gjort forskriftsmessig og i tråd med bilfabrikantens spesifikasjoner. Kjøretøyets identitet vil også bli kontrollert.

Statens vegvesen har stor forståelse for at dette er en uheldig situasjon for alle de som blir berørt, men tiltakene er nødvendige for å opprettholde trafikksikkerheten.


Spørsmål og svar:

Hvordan kan jeg finne ut om bilen min kan være en av de aktuelle bilene?
- Statens vegvesen arbeider med å innhente oversikter over skadede kjøretøy. Arbeidet skjer i nært samarbeid med forsikringsselskapene. Eiere av kjøretøy som kan være trafikkfarlige hvis det ikke er forsvarlig reparert, vil bli kontaktet så snart Statens vegvesen har en oversikt klar.

Hvordan kan jeg kontrollere om bilen min er korrekt oppbygget etter skade?
- Dersom du ønsker å få din bil kontrollert før Statens vegvesen har fått nødvendig oversikt, kan du kontakte et merkeverksted og bestille kontroll av kjøretøyet.

Jeg har ikke fått den varen jeg har betalt for da jeg kjøpte en tidligere skadet bil. Hva gjør jeg?
 - Kjøp og salg av bil er et forhold mellom kjøper og selger. Olsen Bil AS er nå konkurs og er under bobehandling. Alle som har kjøpt en bil av Olsen Bil AS (Berg Auto One AS) og som mener de har et krav mot selskapet, må melde kravet til bostyrer advokat Kai Knudsen.
Les mer om forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet 
Medlemmer i en av bileierorganisasjonene (NAF, KNA m. fl) kan søke råd hos disse.

Kan jeg risikere at bilen min blir beslaglagt eller avskiltet?
Hvis bilen er trafikkfarlig på grunn av mangelfull oppbygging eller reparasjon må bilen bli reparert i tråd med bilfabrikantens spesifikasjoner før den kan brukes på vegen. Dersom bilen anses å være trafikkfarlig vil Statens vegvesen gi bilen bruksforbud inntil skaden er forsvarlig reparert. Statens vegvesen har stor forståelse for de uheldige konsekvensene av et slikt forbud, men dette handler om din og andre trafikanters sikkerhet.

27. januar 2017