Det er fjerde året Statens vegvesen er med på Arendalsuka, blant annet med en egen stand på Kløckers plass.

Vegvesenet gjennomfører en rekke egne fagseminarer, har åpne debatter og deltar med eksperter i en rekke arrangementer gjennom hele uka. 

Her finner du en oversikt over noen av Vegvesenets arrangementer

Trafikksikkerhet: Best i verden, skal bli bedre

Tid: Tirsdag 14. august, kl. 12 – 12.30 | Sted: Vegvesenets stand på Klockers plass

For tredje år på rad er Norge kåret som verdens mest trafikksikre land. Verden ser til Norge for å lære! Den norske trafikksikkerhetsmodellen, tverrfaglig samarbeid, kunnskap som grunnlag, bred målbevisst satsing over tid, målretta tiltak mot risikogrupper og holdningskampanjer har gitt livsviktige resultater. Men Vegvesenet er ikke fornøyd. Med "Nullvisjonen" som bakteppe er det satt ambisiøse mål framover. Hva må til for å få ulykkestallene videre ned? Har man de nødvendige verktøyene og tiltakene? Hva skal folk flest gjøre?

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes fra Vegvesenet vil innlede og diskuterer. Vil være muligheter til å stille spørsmål.

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Trafikksikkerhet: Verdens mest trafikksikre, men hvordan bli bedre?

Tid: Tirsdag 14. august, kl. 13 – 14.15 | Sted: Arendal kino (sal 2)

Norge er verdens beste på trafikksikkerhet. Men målet er nullvisjonen - null drepte og hardt skadde på norske veier. Statens vegvesen inviterer til fagseminar og diskusjon om hvordan bli bedre, hvilken utfordringer må løses og hvordan skal dette skje. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes kommer fra Vegvesenet, mens direktør Jan Johansen (Trygg Trafikk) , UP-sjef Runar Karlsen (Politiet) og samferdselssjef Gro R. Solberg (Buskerud fylkeskommune) deltar også.

Seminaret vil bli overført live på Vegnett.no's Facebook-side.

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Ferjefri E39: samfunnsbygging eller milliardsløseri?

Tid: Onsdag 15. august, kl. 12 – 12.30 | Sted: Vegvesenets stand på Kløckers plass

Stortinget vil at en utbedret og ferjefri E39 skal utvikles til en effektiv og sammenhengende vei, som vil knytte innbyggere, regioner og næringsliv på en effektiv måte og halvere den totale reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim.
Kostnadsrammen er på 340 milliarder NOK. Samfunnsbygging eller milliardsløsing?

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og prosjektleder Kjersti K. Dunham innleder og diskuterer.

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Ferjefri E39: Verden ser til Norge

Tid: Onsdag 15. august, kl. 13 – 14.15 | Sted: Thon Hotel Arendal (Plenumsal, 2. etg.)

Fagseminar om Ferjefri E39, med fokus på innovativ teknologi for å løse fjordkrysninger og utviklingen av nedsenkbare rørbruer. Seminaret blir overført på Vegnett.no's Facebook-side.

For å kunne bygge prosjektet kreves det ny teknologi og nye løsninger. Dette er ingeniørarbeid og -kunst i verdensklasse. Denne kunnskapen vil være anvendbar for hele veinettet.

For å løse alle utfordringene; fjordkrysninger, klimalaster (vind, bølger, strøm), energieffektivitet, miljøaspekter, sikkerhetsaspekter, konstruksjonsutfordringer med mer, er det startet et omfattende forskningsprogram med 55 PhD- og post.doc forskere og om lag 200 studenter ved NTNU er involvert i prosjektet.

Medvirkende er vegdirektør Terje Moe Gustavsen, prosjektleder Kjersti K. Dunham, delprosjektleder Mathias Eidem og senioringeniør Arianna Minoretti, alle fra Statens vegvesen

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Teknologi: Tester framtidens transportløsninger i dagens gater

Tid: Onsdag 15. august, kl. 13 – 13.45 | Sted: Vegvesenets stand på Kløckers plass

I Kongsberg skal ny teknologi og fremtidens transport testes ut i byrommet. Selvkjørende buss skal testes ut på en definert rute på 2,2 km mellom teknologiparken og togstasjonen.
Den selvkjørende bussen skal testes ut i åpent byrom, i sentrumsgater, boligområder og gågate og med blandet trafikk med alle trafikantgrupper.

Mange ulike aktører er involvert i prosjektet. Europa og verden har fattet interesse for prosjektet og ser nå til Norge med stor interesse.

Kom og hør om fremtidens transport og hvordan vi tester ut ny teknologi!

Medvirkende er teknologidirektør Marit Brandtsegg og prosjektleder Marit Skuggevik (begge fra Vegvesenet) og daglig leder Olav Madland fra Applied Autonomy AS

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Hvor lurt er det å bygge tunnel

Tid: Torsdag 16. august, kl. 12 – 12.30 | Sted: Vegvesenets stand på Kløckers plass

Statens vegvesen inviterer til debatt på Vegvesenets stand om norske tunneler og tunnelsikkerhet. Hva skjer i tunnelfaget for tiden, og hvor vil vi være om 10-15 år? Hvordan står det til med tunnelsikkerheten? Hvem sitter med beredskapsansvaret og får regningen når noe skjer? Areal i fjell blir i større grad utnyttet og er en trend både nasjonalt og internasjonalt, og det er også en byutviklingstrend. Politikere sitter med mye makt i planarbeid og godkjenning av disse. Har de tilstrekkelig fagkunnskap?

Medvirkende er regionvegsjef Kjell Inge Davik (Vegvesenet), professor Ove Njå (Universitetet i Stavanger), daglig leder Helene Roth (Norwegian Tunnel Safety Cluster) og sjefingeniør Oddvar Kaarmo (Vegvesenet).

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Vi knuser myter om sykling

Tid: Torsdag 16. august, kl. 13 – 13.45 | Sted: Vegvesenets stand på Kløckers plass

Folkearrangement hvor mytene om sykling skal knuses! 

  • Nei, det er ikke forbudt å sykle på gangfelt
  • Jo, det er faktisk lov å sykle to i bredden
  • Nei, det er ikke farligere å sykle på elsykkel

Hva stemmer og hva er myter? Forsker Dr. Maja Karoline Rynning (TØI) og sivilingeniør Erik Jørgen Jølsgard (TS-team) gir deg svaret på dette og mye mer!

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Tunneler på godt og vondt, hva skjer i norske fjell

Tid: Torsdag 16. august, kl. 13.45 – 15 | Sted: Arendal kino (sal 2)

Fagseminar om tunnel og tunnelsikkerhet. Regionvegsjef Kjell Inge Davik innleder: Hva har skjedd i dette faget og hvor vil vi være om 10-15 år?

Daglig leder Helene Roth fra Norwegian Tunnel Safety Cluster ser på tunnelsikkerhet. Trenger vi flere kritiske røster både sikkerhetsmessig og kostnadsmessig? Opptrer Vegvesenet som om de sitter med sannheten i alle spørsmål om tunnelsikkerhet? Hvem sitter med beredskapsansvaret og får regningen når noe skjer?

Ove Njå fra Universitetet i Stavanger er opptatt av utnyttelsen av rom i fjell, som i stadig større grad utnyttet. Det er en trend både nasjonalt og internasjonalt, og det er også en byutviklingstrend. Politikere sitter med mye makt i planarbeidet og godkjenning av disse. Har de tilstrekkelig fagkunnskap?

Forskning og erfaringer fra hendelser blir presentert for publikum. Sjefingeniør Oddvar Kaarmo (Vegvesenet) leder den avsluttende debatten.

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Trafikksikkerhet: Noe galt med MC-førerne eller veien?

Tid: Fredag 14. august, kl. 12 – 12.30 | Sted: Vegvesenets stand på Kløckers plass

Tallet over alvorlige ulykker i trafikken går nedover, men vi har fortsatt mange alvorlige MC-ulykker. Hvorfor og hva skal vi gjøre for å unngå disse ulykkene? Trafikksikkerhetsdebatt med Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

Les mer om arrangementet (facebook.com)

Fra bil til buss i Arendalsregionen

Tid: Fredag 14. august, kl. 13 – 14 | Sted: Arendal kino (sak 2)

I Areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP) er et av målene å få flere til å velge kollektivtransport, sykkel eller å gå i Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland.

Hva skal til for å oppnå dette målet? Andre steder i landet har klart å få flere til å velge bussen - hva har de gjort, og kan arendalsregionen kopiere suksesshistoriene?

Medvirkende er flinke fagfolk og politikere fra Statens vegvesen, Arendal kommune, Agder kollektivtrafikk, Skien kommune, Bypakke Grenland og Kolumbus/ HjemJobbHjem

Les mer om arrangementet (facebook.com)