Dette er summen for 10 fjelloverganger på riksvegnettet.

- Hovedårsakene er værforhold med store utfordringer for brøytemannskapene, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

- En annen forklaring på stengninger og kolonnekjøring er at det gjøres nødvendig vedlikehold på vegene eller i tunnelene, sier han.

Haukeli og Hardangervidda

Denne vinteren har det vært uvanlig mange stengninger på Haukelifjell, som så langt har vært stengt 977 timer mot 210 timer for hele fjorårsvinteren.

Av de 10 fjellovergangene peker rv. 7 over Hardangervidda seg ut som en utsatt fjellovergang med 920 timer stengning forrige vinter og 400 timer denne vinteren.

Mest driftssikre

Dovrefjell, Hatter og Hemsedal er de mest driftssikre fjellovergangene de fem siste årene sett under ett. Men også på disse strekningene møter bilistene stengte veger og kolonnekjøring mange ganger i løpet av vinteren.

I tillegg til stengninger, avvikles trafikken i perioder med kolonnekjøring. Forrige vinter ble trafikantene fulgt i kolonner 2537 timer fordelt på de 10 fjellovergangene. 

Vedlagte tabell viser antall timer stengning og kolonnekjøring for hver fjellovergang.

Utstyr deg for ventetid!

Statens vegvesen legger stor vekt på at trafikantene skal komme frem. Utfordringene i det norske vinterfjellet er store.  

- Alle bilister må være forberedt på ventetid ved fjellovergangene, ha med seg varmt tøy, mat og drikke og nok drivstoff på kjøretøyet, sier Christensen.

Vegmeldinger

Stengningene varsles via trafikkmeldinger på vegvesen.no og i media.