vegvesen.no/personligskilt kan du se om skiltet du ønsker deg er tilgjengelig.

Hvis skiltet er tilgjengelig, kan du gå videre og logge inn på Din side for å søke om rettigheten til tegnkombinasjonen.
Hvis det er flere søknader til samme tegnkombinasjon, vil søknaden som først ble registrert hos Statens vegvesen få førsterett til kombinasjonen.

Alle søknader vil gå gjennom en manuell godkjenning før det personlige bilskiltet blir innvilget. Hvor lang tid det vil ta å behandle søknadene er ikke mulig å si før vi vet hvor mange søknader som kommer. Ved stor etterspørsel kan du ikke forvente svar samme dag som du søker. 

Kun digitale søknader

Du kan bare søke når du er innlogget i den digitale tjenesten. Søknader som kommer på telefon, post, eller e-post vil ikke bli behandlet.

Krav til tegnkombinasjon

Det er et krav at tegnkombinasjonen ikke er støtende eller på annen måte medfører ulempe for noen. Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom.

Krav til søker

For å kunne søke om et personlig bilskilt må du:

  • Være fylt 18 år
  • Eie den aktuelle bilen (uten medeier) som skal ha skiltet

Betal og bestill

Hvis tegnkombinasjonen du ønsker deg blir innvilget, vil du få 30 dagers frist til å betale 9 000 kroner for rettigheten til skiltet. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil tegnkombinasjonen bli frigitt, og andre kan søke om bilskiltet.

Personlig bilskilt kan ikke selges

Et personlig bilskilt følger ikke bilen ved salg, men du kan knytte det personlige bilskiltet til din neste bil. Det er ikke tillatt å selge bilskiltet videre til noen andre.