– Fester du beltet på deg selv, gjør du også de andre på bussen en tjeneste! Å feste beltet er ikke bare en privatsak. Om det skulle skje en ulykke, blir utfallet best mulig om flest mulig holdes på plass i setet ved bruk av beltet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Totalt var det 18 166 busspassasjerer som ble kontrollert. 1 230 satt usikret, hvorav 661 ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. De resterende 569 ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon. 

Husk belte - også i bussenHusk belte - også i bussen

Økt kunnskap, større bevissthet

Statens vegvesen har siden 2015 gjennomført nasjonale kontroller og drevet informasjonsarbeid for å få flere til å feste beltet i buss. Etter flere års innsats viser evalueringen at stadig flere har fått en positiv holdning til bruk av belte i buss, særlig blant de unge i alderen 16-29 år, som er hovedmålgruppen for beltekampanjen.

Økt kunnskap og større bevissthet til tross – de store endringene i faktisk bruk lar foreløpig vente på seg, i alle fall om vi skal sammenligne med beltebruk i bil. I bussen oppgir 7 av 10 at de i stor grad bruker belte i buss når de har det tilgjengelig. I bilen bruker så godt som alle belte.

-Det tar tid å endre holdninger, og enda lengre tid å endre vaner. Holdningene ser vi at vi er i ferd med å klare å påvirke i riktig retning. Men beltevanene i buss er nokså inngrodde, og forsterkes også av at det rett og slett ikke er belte i alle busser. Det kan ikke stå i veien for at vi fester beltet hver eneste gang vi kan, oppfordrer Lutnæs.

Marginene på din side

En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. Snur vi på det, er det da også en av to som mener det er sosialt akseptert å bruke belte i buss.

– I bilen er det få om noen i det hele tatt, som føler seg rare eller litt dumme når de fester beltet. Her finner vi beltet på ren refleks. Om noe skulle skje, kan marginene være små. Med beltet på har i alle fall du gjort det du kan for en mest mulig trafikksikker busstur. Fest deg selv og dem du er glad i, sier Lutnæs.

Kampanjen vil fortsette gjennom høsten, i sosiale medier, på kino og TV. NHO Transport, Norsk transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til Belte i buss-kampanjen.

Følg Bilbelteløftet på Facebook