Antall avdelingsdirektører reduseres fra dagens 100 til 58. Hele listen over avdelingsdirektører, og hvor i landet de skal ha kontorsted, finner du vedlagt denne artikkelen.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Statens vegvesen får ansvar for helheten

Fra 1. januar 2020 går Statens vegvesen over fra dagens regionbaserte til ny  funksjonsbasert organisasjon bestående av seks divisjoner, i tillegg til Vegdirektoratet.

De nye avdelingsdirektørene ble nylig utpekt, mens lederne for de nye divisjonene og i Vegdirektoratet ble presentert før sommeren.

Fra å være nærmeste enerådende på veiområdet i Norge vil Statens vegvesen fra nyttår ha ansvar for riksveinettet i tillegg til trafikant og kjøretøy-området, og overordnet ansvar for framtidas transportløsninger. Samtidig overtar de nye fylkene oppgavene for sine egne veier. Nye Veier har også blitt en aktør i bygging av motorveier. I tillegg har vi alle de 356 kommunene som også besitter et betydelig veinett.

- Fra 2020 blir vi en smartere, smidigere og mindre organisasjon som får et tydelig helhetsansvar for vei og transport i Norge. Statens vegvesen vil fortsatt være den største enkeltaktøren på vegområdet i Norge med blikket og ansvaret for helheten., sier Grimsrud.