- I vår sjekket vi over 13.000 busspassasjerer. Nå er vi på veien igjen, og håper ikke å måtte skrive ut et eneste gebyr. Med beltet festet har du marginene på din side, både for deg selv og ikke minst de du reiser sammen med. En kropp i fart kan få enorm kraft, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Husk belte - også i bussen!Husk belte - også i bussen!

Fra mandag 2. september vil Statens vegvesen kontrollere beltebruk i busser over hele landet. Gebyret for ikke å bruke belte er 1 500 kroner.

Ofte buss, sjelden belte

I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser en spørreundersøkelse utført for Statens vegvesen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert et sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk. 

-Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags «frisone» for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser. Det er på høy tid å ta de gode beltevanene vi har i bilen, med inn i bussen, sier Lutnæs.

Årsakene til den lave bruken er sammensatte. For en del handler det om gammel vane og behov for påminnelser. For de yngste kan det i stor grad handle om sosiale normer. En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss.

Pass på dem du er glad i

Men beltebruk er ikke bare en privatsak – særlig ikke i bussen. Det er få ulykker med buss, men det skjer og det vil skje igjen. En rekke rapporter fra Statens Havarikommisjon for transport har vist at nettopp det å bli kastet ut av setet, kan øke skadeomfanget betraktelig.

- Når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Beltet er en enkel konstruksjon som har reddet mange liv. Så pass på vennene dine - fest deg selv og de du er glad i, sier Lutnæs.

For å motivere flere til trafikksikker adferd, lager Statens vegvesen filmer og materiell til bruk i  sosiale medier, busser og andre flater busselskapene rår over. Kampanjefilmen «Fest noen du er glad i» vil også bli vist på kino og tv i høst. 

Følg Bilbelteløftet på Facebook  

Se og last ned kampanjemateriell og film på vegvesen.no/belteibuss