-Vi har gjennom mange år utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger for å gjøre det enklere, sikrere og raskere – for brukerne våre og for oss. Her sparer både den enkelte og samfunnet tid og penger, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Selvgjort er velgjort

I snitt var det i 2019 en økning på 7 prosent i andelen som foretrekker de ulike selvbetjeningsløsningene på vegvesen.no fremfor telefon eller oppmøte på trafikkstasjon.

-Brukerne er svært godt fornøyd med tjenestene på vegvesen.no og andelen som velger nettløsningene øker stadig, sier Dreyer.

Nær 9 av 10 foretrekker nå å sjekke kjøretøyopplysninger selv på vegvesen.no, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. 8 av 10 oppgir at de vil levere salgsmelding eller omregistrere kjøretøyet sitt på vegvesen.no.

Samtidig er det slik at den faktiske bruken overgår intensjonen om bruk! Så mange som 9 av 10 salgsmeldinger leveres nå på nett, mot 8 av 10 i fjor vår. Årlig leveres 1,2 millioner salgsmeldinger. 

Flere i byene og flere blant de unge

I Oslo og på Østlandet er det generelt en høyere andel som foretrekker vegvesen.no fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. I Oslo ønsker kun 13 prosent å bruke telefon eller trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot 25 prosent i Nord-Norge. Våren 2019 var tallene henholdsvis 15 og 32 prosent.

Aldersgruppen 60+ har tradisjonelt vært en seig materie for endrede vaner, men også her er vanene i endring! Kun 25 prosent i denne aldersgruppen foretrekker nå å ringe eller møte opp på trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot hele 37 prosent våren 2019.

I alderen 18-29 år er det nå kun 13 prosent som sier de foretrekker å ringe eller møte opp, mot 21 prosent i fjor vår.

Kontaktperson:

Direktør for Trafikant og kjøretøy, Bodil Rønning Dreyer, Statens vegvesen, telefon: 975 29 090

Fakta om Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger:

 • Statens vegvesen tilbyr over 25 ulike selvbetjeningsløsninger på vegvesen.no
 • De største tjenestene er knyttet til kjøp og salg av bil, og førerkort
 • Salgsmelding og omregistrering (kjøp og salg av bil), utgjør det største volumet med henholdsvis 1 200 000 og 750 000 i året. Dernest følger tjenester knyttet til førerkort. Det er f.eks. 210 000 som årlig søker om førerkort, og 80 000 som mister førerkortet sitt og må melde det tapt
 • Sist lanserte tjeneste var digitalt førerkort. Per 1. januar 2020 var det hele 1 160 877 som hadde lastet ned og aktivert sitt digitale førerkort
 • Se alt du kan ordne selv på vegvesen.no – enkelt, sikkert og raskt

Statens vegvesen lanserte våren 2019 en rekke filmer og radiospotter for å markedsføre selvbetjeningsløsningene.
Se en av filmene her: Statens vegvesen – Ordne selv på vegvesen.no - Matpakke (YouTube)

Fakta om folks holdninger til Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger:

(Tall basert på målinger i april (nullpunkt før markedsføring), juni og november 2019, utført av Perceptor på oppdrag for Statens vegvesen)

 • Vegvesen.no er den klart mest foretrukne kanalen for samtlige av tjenestene – høyest andel for kjøretøyoversikt, lavest for førerkorttjenester
 • I snitt er det i 2019 en økning på 7 % i andelen som foretrekker å bruke tjenestene på vegvesen.no fremfor å ringe eller møte opp på trafikkstasjon
 • Kjøretøyoversikt: hele 87 % foretrekker nå vegvesen.no, mens kun 13 % ønsker å ringe eller møte opp på trafikkstasjonen, (nullpunkt: henholdsvis 84 % og 16 %)
 • Førerkorttjenester: 70 % foretrekker nå vegvesen.no, mens 29 % ønsker å ringe eller møte opp på trafikkstasjonen, (nullpunkt: henholdsvis 66 % og 35 %)

 

 • De eldste (60+) foretrekker i større grad andre kanaler enn yngre aldersgrupper, men økningen på nett er relativt likt i alle aldersgrupper – også blant de over 60 år
 • For salgsmelding foretrekker f.eks. nå kun 25 % av de over 60 år å ringe eller møte opp på trafikkstasjon, mot hele 37 % i nullpunktmålingen

 

 • I Oslo og på Østlandet er det generelt en høyere andel som foretrekker vegvesen.no fremfor å ringe eller møte opp på trafikkstasjon
 • For salgsmelding er det f.eks. nå kun 13 % i Oslo som foretrekker telefon eller trafikkstasjon, mot 25 % i Nord-Norge. I nullpunktmålingen var tallene henholdsvis 15 % og 32 %

 

 • 8 av 10 (82 %) har hørt om Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger, og denne andelen er relativt konstant fra nullpunktmålingen (81 %)
 • Men hele 43 % oppgir nå at de har benyttet seg av en av selvbetjeningsløsningene, mot 35 % i nullpunktmålingen.