Prosjektet er beregnet å koste mellom syv og ni milliarder kroner og anses som det største sammenhengende prosjektet i Nord-Norge noensinne.

Onsdag morgen fikk statsråd Ketil Solvik-Olsen overrakt Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske-Mørsvikbotn av regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Trange tunneler

Bakgrunnen for utredningen er at tunnelene på E6 gjennom Sørfold ikke oppfyller dagens sikkerhetskrav. Tunnelene er dessuten trange og det er mange flaskehalser og stigninger på hele strekningen.

Statens vegvesen har vurdert ulike alternativer for å oppfylle kravene til sikkerhet i tunneler. Konklusjonen er at det vil koste inntil fire milliarder kroner å ruste opp dagens tunneler slik at de oppfyller sikkerhetskravene. Dette vil imidlertid ikke bedre framkommeligheten eller fjerne flaskehalsene.

Sikkerhet og beredskap

Det er også behov for å styrke beredskapen på hovedforbindelsen gjennom Nord-Norge. I dag innebærer stengning av E6 på denne strekningen en omkjøring via Sverige på 11 timer.

Statens vegvesen anbefaler nå en løsning med nye tunneler og ny vegtrasé. Den nye vegen er 11 kilometer kortere enn den gamle, og med en oppgradering til 90 km/t-standard, kan reisetida mellom Fauske og Narvik reduseres med 25 minutter.

I denne videoen kan du bli med på en reise gjennom Sørfold og se på de ulike alternativene ovenfra.

Nå skal regjeringen bestemme hvilken løsning som skal ligge til grunn for videre planlegging. Statens vegvesen arbeider med sikte på byggestart i 2018, og byggetida er beregnet til å være mellom fire og seks år.

Les mer om konseptvalgutredningen her.