Den første ulykken skjedde på E6 i Nordland. Ved Telvikodden i Hamarøy døde 2 menn på 32 år og 52 år etter ei møteulykke mellom vogntog. De omkomne var sjåfører på hvert sitt vogntog. Den andre dødsulykken skjedde på E8 i Troms i slutten av måneden. Ved Bjørkan i Balsfjord omkom en mann på 19 år i en kollisjon mellom personbil og vogntog. Den omkomne var fører av personbilen.

– Statens vegvesen dybdeanalyserer alle dødsulykker, så det er foreløpig for tidlig å trekke konklusjoner om årsakene til ulykkene, sier trafikksikkerhetskoordinator Trond Harborg i Statens vegvesen.

Det har vært svært krevende vær- og føreforhold i store deler av Nord-Norge i hele januar. Værmeldingen tyder på at det også vil være vanskelige kjøreforhold mange steder i helga.

– Oppfordringen er derfor å ta hensyn til vær og føre og tilpasse farten etter forholdene, sier Trond Harborg.

Statistikken for de siste årene viser at vi må mange år tilbake for å finne en så tragisk start på januar måned i trafikken i nord. Til sammenligning var det 20 omkomne i hele 2019, mens det i 2018 var rekordlave 11 personer som mistet livet i trafikken i Nord-Norge.

Fylkesvis fordeling av de omkomne i januar er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.

 

Pr. januar

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Nordland

2

0

1

2

0

0

Troms og Finnmark

1

0

1

0

1

0

Nord-Norge

3

0

2

2

1

0