Dette ble klart torsdag da Statens vegvesen avgjorde konkurransen hvor tre norske rederier har vært deltakere.

Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Kontrakten for driften av riksveg 13-sambandet gjelder for perioden 15. april 2021–28. februar 2030.

Statens vegvesen vil takke deltagende rederier, deres underleverandører, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for imponerende innsats og resultater gjennom anskaffelsesperioden.

Statens vegvesen vil sende ut mer informasjon i anledning signering av kontrakten som vil finne sted på nyåret.

Prosjektet regnes som et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor, hvor Norge leder an i verdenssammenheng. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor.