I morgen, onsdag 8. juli, åpner den nye strekningen på E6 i Soknedal sør for Trondheim. Strekningen er 6,5 kilometer lang, og prosjektet ser ut til å havne under budsjett. Anleggsarbeidet startet høsten 2017.

- Vi har hatt et meget godt samarbeid med våre entreprenører. Derfor kan vi nå åpne vegen for trafikk om lag tre måneder før opprinnelig planlagt, sier prosjektleder Harald Johnsen i Statens vegvesen. 

Åpningsmarkering senere

Det er fortsatt en god del arbeid som gjenstår i Soknedal, blant annet ferdiggjøring av lokalvegsystemet og parkeringsplass samt bussterminal for kollektivreisende. Derfor blir det ingen offisiell åpningsmarkering nå.

- Etter åpning av E6 tar prosjektet to uker sommerpause før vi fortsetter med de gjenstående oppgavene utover høsten. Vi ser for oss en åpningsmarkering utpå høsten en gang, sier Johnsen. 

Bompenger til høsten

Systemet for innkreving av bompenger er ikke helt ferdig ennå på grunn av forsinkede leveranser av utstyr under koronapandemien. Bompengeselskapet Vegamot antyder at oppstart av innkreving kan skje i løpet av august. Innkrevingstida forblir uforandret, og er beregnet til å bli 15 år. 

Slik blir takstene:

https://www.vegamot.no/Om_oss/Nyheter.aspx?M=NewsV2&PID=9&NewsID=380.

 - Vi er svært fornøyde med nå å kunne åpne hele den nye E6 til glede for brukerne nå inn i ferietiden, avslutter prosjektleder Harald Johnsen.

 

Kontaktperson:

Harald Johnsen, prosjektleder – harald.johnsen@vegvesen.no – mobil: 915 12 885