Det var samferdselsminister Ketil Solvk-Olsen som markerte den offisielle åpningen.

Nytt parkeringsregelverk trådte i kraft 1. januar 2017. De nye reglene innebærer ett felles parkeringsregelverk istedenfor et offentlig forskriftsregulert og et privat avtalebasert regime. De nye reglene og opprettelsen av det nye Parkeringstilsynet er en del av Regjeringens opprydding i parkeringsbransjen.

Offisiell åpning av nemnda

I den forbindelse er det også etablert en ny nemnd for parkeringsklager. Den nye nemnda erstatter den tidligere avtalebaserte parkeringsnemnda opprettet av Forbrukerrådet og Norges parkeringsforening, Norpark, i fellesskap. Mandag formiddag erklærte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nemnda for offisielt åpnet da han besøkte dens kontorer i Oslo sentrum.

– Jeg har store forventninger til at regelverket vil kunne tjene alle parter, ikke minst de parkerende og de seriøse parkeringsvirksomhetene, sa Solvik-Olsen.

Ved å åpne marsipankaken, erklærte samtidig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Parkeringsklagenemnda for åpnet. Foto: Mark BergerVed å åpne marsipankaken, erklærte samtidig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Parkeringsklagenemnda for åpnet. Foto: Mark Berger

Hensikten med nye p-regler

Formålet med det nye regelverket oppsummeres på denne måten:

 • At parkeringsvirksomhet utøves på en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig måte.
 • At parkeringstilbudet er universelt utformet (og brukervennlig).
 • At parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt – og uavhengig av om det er en kommune eller en privat virksomhet som tilbyr parkering.
 • At det blir likere konkurranseforhold mellom de som tilbyr parkering
 • At parkeringsvirksomhet blir underlagt tilsyn.

Endringer i p-reglene 

Noen eksempler på endringer med det nye regelverket:

 • Fem minutters frist etter billettens utløp (og en «områdningsfrist» i forkant av betaling) før kontrollsanksjon kan ilegges.
 • Det offentlige parkeringsgebyret økes fra 500 til 900 kr.
 • Graderte satser på kontrollsanksjon ved overtredelse av parkeringsvilkårene på stedet:
  • Lav sats på 300 kr for:
   • brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering
   • overtredelse av reservert parkering for kunde, besøkende eller gjest.
  • Normalsats på 600 kr.
  • Høy sats på 900 kr for overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede.
 • Strengere krav til fjerning av biler som overtrer parkeringsvilkårene på stedet.
 • Krav til opplæring og praksis for å være parkeringskontrollør.
 • Ny tilsynsenhet i Statens vegvesen (etablert på Lillehammer), som skal føre tilsyn med parkeringsvirksomhetene og som har kompetanse til å reagere på selskaper som ikke etterlever regelverket. Blant annet kan enheten ilegge tvangsmulkt og avskilte parkeringsområder.
 • Ny felles parkeringsklagenemnd for alle parkeringsvirksomheter.
 • Etablering av et parkeringsregister i Statens vegvesen med oversikt over selskaper som tilbyr vilkårsparkering, parkeringsplasser og skilting på det enkelte området.

Når man ønsker å klage

Ønsker man å klage på et en utskrevet parkeringsgebyr kontrollsanksjon må man først klage til parkeringsselskapet som har skrevet ut gebyret sanksjonen. Klagefristen er tre uker. Har man ikke fått fullt medhold i klagen innen åtte uke, har man rett til å klage saken inn for Parkeringsklagenemnda. Hvis du har klaget, men ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker, gjelder klageretten fra dette tidspunktet.

Parkeringsklagenemndas nettsider kan du lese mer om saksgangen knyttet til en klagesak.