Bestillingstjenesten har eksistert lenge, men fra og med 20.februar vil også en  nettbasert tjeneste for betaling av oppkjøring være tilgjengelig på:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/oppkjoring

Enklere og billigere

Det er faktisk rimeligere å betale for en praktisk prøve på nett enn ved en trafikkstasjon.

  • Hvis du betaler på nett før du møter til timen, blir det billigere for deg. Hvis det er slik at du skal møte til oppkjøringen et annet sted enn på trafikkstasjonene, for eksempel på en MC-gård slipper du også den ekstra turen innom trafikkstasjonen, sier seniorrådgiver Bujar Llukaj i Statens vegvesen. 
  • Det er mulig å betale for en prøve frem i tid.  Fra og med 20. februar er det også mulig å betale skyldig gebyr for en prøve som skulle vært gjennomført 1. januar 2020 eller etter det.

    Skyldig gebyr for prøver før 2020 må betales på vanlig måte, enten ved en trafikkstasjon eller til kontonummeret som er oppgitt i vedtak om skyldig gebyr.
  • Fra og med 20.februar får alle førerkortkandidater varsel på nett om betaling dagen før oppkjøring.
  •  Foreløpig må man huske å ta med kvittering for betaling når man skal kjøre opp. Senere vil kvittering bli overflødig, når alle ledd i tjenesten er ferdig utviklet.

Mer informasjon på:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

For ytterligere informasjon om tjenesten:

Henvendelse til systemeier selvbetjeningsløsninger seniorrådgiver Bujar Llukaj, tlf.90473081

eller hans overordnede seksjonssjef   Synnøve F. Olsen Vebostad i Førerkortseksjonen, tlf.99549262