Norge har den beste trafikksikkerheten i verden. Men målet er at den skal bli bedre.

– Vi arbeider på bred front. Det nye nettkurset er et tilbud for alle trafikanter. Dette er et av mange tiltak for å bevisstgjøre trafikanter om sitt viktige bidrag til bedre trafikksikkerhet, sier Yngvild Munch-Olsen i Statens vegvesen.

Kurset er unnagjort på noen minutter – og skal bidra til at økt sikkerhet i trafikken gjennom å spre kunnskap og øke bevisstheten hos trafikantene.

Trafikksikkerhet er sammensatt. Det er mange store og små tiltak som gjør at sikkerheten stadig blir bedre.

– Det nye e-læringskurset tar opp noen av de viktigste temaene som trafikantene selv kan gjøre noe med. Trafikksikker atferd ofte også økonomisk fornuftig og at det gir god flyt i trafikken, sier Munch-Olsen.

Fart, oppmerksomhet, samhandling og sikring i bil er noen av hovedtemaene i nettkurset. 

Gå til e-læringskurs for bedre trafikksikkerhet