- Skiltet skal på en klarere måte fortelle trafikantene om strekningsvis automatisk trafikkontroll. Etter en brukerundersøkelse oppdaget vi at dagens skiltning ikke fungerte godt nok, sier senioringeniør Anne Beate Budalen i Statens vegvesen.

Det nye skiltet ble tatt i bruk tirsdag – og er som første sted satt opp på Rv. 7 Bromma - Nesbyen i Hallingdal.

På alle kommende strekninger med slik kontroll skal det nye skiltet brukes, mens det i løpet av året skal erstatte dagens skiltning på de eksisterende strekninger som en del av løpende vedlikehold.

- Det er i dag 14 geografiske steder med strekningsvis fartskontroll i Norge. Det arbeides med fire til sju nye strekninger til i løpet av året, sier Budalen.