Forslagene omhandler blant annet kabotasje, vegprising, håndheving av sosiale regler i transport, leide kjøretøy og bompengeinnkreving på tvers av landegrensene.

Forslagene vil få konsekvenser for Norge som EØS-land.

Samferdselsdepartementet ønsker innspill fra næringsliv og berørte parter.

Departementet inviterer til informasjonsmøte den 21. juni kl 09:00 – 11:00.