-Til tross for en lang periode med stengte trafikkstasjoner er vi helt i rute med oppkjøring for motorsyklistene, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

 Hvorfor bare motorsykkeloppkjøring og ikke bil?

Grunnen til at vi kan starte med motorsykkel nå, er at det er enklere med smittevern på motorsykkel enn inne i et kjøretøy.

Trafikkskolene har dessuten hatt føreropplæring på motorsykkel i noen uker allerede, slik at elevene er klare for oppkjøring nå.

 Oppkjøring i andre klasser

-Statens vegvesen og trafikkskolebransjen jobber sammen med helsemyndighetene om å ferdigstille en bransjestandard for smittevern. Det er krevende å ha opplæring og oppkjøring med flere personer inne i et kjøretøy over tid og samtidig ta tilstrekkelig smittevernhensyn. Dette gjør at både føreropplæringen og oppkjøringene ikke er kommet i gang ennå. Vi har tett kontakt med helsemyndighetene og vil starte oppkjøring også for bil og tungbil så snart vi kan, sier Harsem.

 

Oppdatert 28. april:

Statens vegvesen vil i løpet av kort tid sende informasjon til trafikkskolene om hvordan de skal avtale nye tider for oppkjøring for sine elever.

Elevene som har fått sine førerprøver kansellert, må derfor kontakte sin trafikkskole for å avtale ny tid for leie av motorsykkel til førerprøven.

Oppdatert 6. mai:

Åpner for oppkjøringstimer i klasse C, CE, D og DE

Oppdatert 12. juni:

Bestillings- og smittevernrutiner ved oppkjøringstimer (PDF)