Sommeren og bilferien står for døren. De fleste av oss mener vi er mer oppmerksomme enn de andre trafikantene, men er vi nå det? Bli mer bevisst på hvilen sjåfør du egentlig er og ta grep for å bli mer oppmerksom når du kjører bil. Rydd hodet for tanker som krever mye av deg, og bestem deg for å gjøre unna småting som å sende en melding eller plotte inn adressen du skal til på GPSen - før du starter bilen.

– Å øve på å bli mer oppmerksom gjennom å gjenta, repetere handlingen om igjen og om igjen, helt til det blir noe du gjør uten å tenke deg om, er nøkkelen til å skape nye vaner, sier Rita Aarvold, prosjektleder for oppmerksomhetskampanjen i Statens vegvesen.

9 av 10 mener det ikke er akseptabelt å være uoppmerksom i trafikken

Selv om vi har de rette holdningene, handler vi ikke alltid i tråd med disse. Bruk derfor sommeren til å få på plass nye og mer trafikksikre vaner. Ekstra mange nordmenn planlegger bilferie i år, og 68 % er mest opptatt av utsikt når feriemålet velges.

– Norge er et flott land, og det kan være fort gjort å bli fortapt i alt det fine du ser. Men det er viktig at du har oppmerksomheten på veien når du kjører. Vi anbefaler derfor at du heller stopper en ekstra gang på en rasteplass eller to, og nyter utsikten uten å være til fare for deg selv eller andre trafikanter, sier Aarvold.

Tenk, gjør - og kjør

I trafikken gjelder det å ha marginene på din side, det skal så lite til før det skjer en ulykke. Hvis du driver med andre ting, eller har tankene andre steder enn på kjøringen, påvirker det hvor oppmerksom du er. Så bestem deg derfor for å være oppmerksom og forbered kjøreturen før du kjører.

– Vi sjekker GPSen, underholder barna i baksetet og tenker på hva vi skal gjøre når vi kommer fram til dagens feriemål. Det er ikke alltid like enkelt å legge bort tankene, men vi kan øve på å «bare» kjøre når vi sitter bak rattet. Å kjøre bil er en oppgave i seg selv – og den krever hele vår oppmerksomhet. Planlegg å være til stedet i nuet, lag deg gode rutiner med å legge ting til side, gjøre deg klar og kjøre når du er klar til å kjøre. I trafikken er vi avhengig av å kunne stole på hverandre. Vi trenger hverandres oppmerksomhet for at vi alle skal komme trygt fram. Gjør deg selv og andre tryggere i trafikken: Tenk, gjør – og kjør, sier Aarvold.

Hold oppmerksomheten rettet mot trafikken

 • TENK gjennom hva som kan ta oppmerksomheten din vekk fra trafikken før du kjører: Telefonen som plinger eller lyser opp i setet ved siden av deg, noe du skal ha tak i underveis eller barn som vil ha hjelp til noe i baksetet.
 • GJØR deg ferdig med det du kan før du kjører: Still inn GPS ́en og musikken, legg vekk mobilen, spis opp maten og gjør de i baksetet klare til starten.
 • KJØR!

Fakta

 • Hele 3 av 10 dødsulykker skyldes uoppmerksomhet bak rattet.
 • Forekomst av uoppmerksomhet under kjøring, er vanskelig å anslå. En undersøkelse beregner uoppmerksomhet til 24 prosent av samlet kjøretid, på bakgrunn av intervju med førere like etter kjøreturen. Det betyr at sjåføren har drevet med andre ting samtidig som han/hun kjørte og kan ha vært mer eller mindre uoppmerksom i hele 15 minutter av en times kjøring (TØI, 2018).
 • 9 av 10 mener det er moralsk uakseptabelt for en bilfører å ikke ha full oppmerksomhet på kjøringen.
 • 8 av 10 er enig i påstanden: Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg ikke er oppmerksom og konsentrerer meg når jeg kjører bil.
 • Kun 3 av 10 sier de har tillit til at andre trafikanter er tilstrekkelig oppmerksomme.
 • Om du tar blikket bort fra veien i kun 2 sekunder, kan du ha tilbakelagt en lang strekning i «blinde». Kjører du i 80 km/t har du kjørt godt over 40 meter (44,44).
 • Ser du bort i 4 sekunder har du tilbakelagt hele 89 meter. På bare noen sekunder kan du nærmest ha kjørt over en fotballbane – i blinde.
 • Viktige årsaker til uoppmerksomhet i trafikken er blant annet: Bli forstyrret av passasjerer, betjene radio og musikk, spise og drikke, barbere og sminke seg, bruke kart og andre navigasjonssystemer, bruke mobil, tanker, følelser, dagdrømmer.
 • Mobilen utgjør en alvorlig risiko, og var skyld imellom to til fire prosent av alle dødsulykkene i perioden 2011-2015 (TØI 1535/2016).

Fire former for uoppmerksomhet

 • Visuell (se på noe annet enn veien/trafikken)
 • Fysisk /motorisk (ta hendene fra rattet)
 • Kognitiv (ha tankene på noe annet enn kjøring)
 • Auditiv (lytte til noe /noen, slik at oppmerksomheten ikke er på kjøringen)

Merk at flere ulike former for uoppmerksomhet kan inngå i den samme aktiviteten. De fire formene er ikke gjensidig ekskluderende.

Les mer om oppmerksomhet i trafikken og se filmer her og følg kampanjen på Facebook