Rundt 80 kjøretøyer og 60 sykler er utstilt i nybygget som er på noe over 2 000 kvadratmeter.

– Grunnstammen fra det tidligere Norsk kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer danner basis for det nye museet, forteller museumsdirektør Geir-Atle Stormbringer.

Han gir en stor honnør til ildsjelene som etablerte museet i Lillehammer i 1983 og som restaurerte unike kjøretøy og holdt museet gående inntil for få år siden.

Deretter ble de viktigste kjøretøyene lagret på vegmuseet. I 2016 ga regjeringen en startbevilgning til et nybygg ved vegmuseet.

Grunnstenen lagt i 2017

– Det nye museet vil bidra til større variasjon og kvalitet på tilbudet til publikum og Norsk vegmuseum kan nå presentere en mer helhetlig og komplett vei-, kjøretøy- og etatshistorie, uttalte tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved grunnsteinnedleggelsen i juni 2017.

Bygget sto klart over nyttår i år, og siden har museet fått på plass en imponerende utstilling inndelt i både tidsepoker og temaer. Statssekretær Tommy Skjervold foretok selve åpningen, med Solvik-Olsen og fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud på hver sin side.

Solvik-Olsens store samling modellbiler er nå en av attraksjonene i det nye museet. Museet inneholder ellers en stor sykkelutstilling, med sykler folk flest vil huske fra egen tid. 

Viser forsøk på norsk bilproduksjon

Historiene fra de 16-17 forsøkene på norsk bilproduksjon er også godt representert, med blant annet Bjering-bilene fra Gjøvik, Mustads sekshjuling Giganten fra 1917, Stavern lastebilfabrikk fra 1919, og Troll fra Telemark sist på 50-tallet.

Elbilprodusenten Think fra Aurskog er den som fikk laget flest biler av alle, og en rekke prototyper er vist i museet. Også kongebiler og løpsbiler har fått plass i museet, som i tillegg viser et utvalg hverdagsbiler fra ulike tidsaldre. Her vil mange kunne nikke gjenkjennende ved synet av biler fra egen barndom.