Statens vegvesen har nå behandlet 16 912 av søknadene, og behandlingstiden for nye søknader har gått ned til 3-4 uker.

Per 27. november er det 4 188 personlige bilskilt som er innvilget og betalt av kunden som dermed har rettighetene til sitt skilt i 10 år.

10 140 søknader er enten trukket av søkeren selv, ikke betalt for innen fristen eller ikke godkjent fordi den ikke fyller kravene som stilles. 262 søknader er avslått fordi de er vurdert som støtende.

Se hvilke personlige bilskilt som er innvilget fordelt på kommuner og fylker (PDF) (tall hentet ut 27. november).

Få nye søknader i høst

11 692 søknader kom de første to ukene selvbetjeningsløsningen var tilgjengelig på vegvesen.no. I oktober kom det kun 743 søknader og i november kun 642 søknader (tall hentet ut 27. november).

Selvbetjeningsløsning

Søknad om personlig bilskilt må leveres digitalt gjennom Statens vegvesens selvbetjeningsløsning. I selvbetjeningsløsningen blir det sjekket om ønsket tegnkombinasjon er ledig og om den oppfyller de tekniske kravene.

Hvis søknaden går gjennom selvbetjeningsløsningen er det en manuell saksbehandling før søknaden blir innvilget eller avslått.

 

Les mer om personlig bilskilt

Søk om personlig bilskilt

Sjekk kjøretøyopplysninger

Hvem eier bilen? (SMS-tjeneste)