Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i disse byene bør ligge mellom 85 og 90 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

Piggdekkgebyr gir raskt god effekt

Det er spesielt Stavanger som skiller seg ut med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen.
Oslo, Bergen og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr.

Trondheim gjeninnførte gebyrordningen for to år siden. Det har bidratt til å øke piggfriandelen fra 64 til 72 prosent på to år. Byen er trolig på vei tilbake til 80 prosent piggfriandel, slik byen hadde i 2010 før de avviklet gebyrordningen.

Flere kommuner pigger av

Kommunene rundt Oslo har også meget høy piggfriandel. I Asker og Bærum er nivået 89 prosent, mens den i Drammen er på 84 prosent og i Fredrikstad og Sarpsborg 82 prosent. I flere byer har økningen i piggfriandelen vært betydelig. 

Piggfriandelen 2017–2018

Kommuner

2017

2018

Endring

Oslo

88 %

91 %

+3

Asker/Bærum

87 %

89 %

+2

Bergen

87 %

86 %

-1

Stavanger/Sandnes

75 %

86 %

+11

Drammen

81 %

84 %

+3

Fredrikstad/Sarpsborg

80 %

82 %

+2

Skien/Porsgrunn

68 %

74 %

+6

Trondheim

66 %

72 %

+6

Kristiansand

63 %

65 %

+2

Hamar

56 %

63 %

+7

Lillehammer

48 %

54 %

+6

Ålesund

50 %

57 %

+7

Tromsø

15 %

15 %

0

Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i større byer med nullføre eller skiftende føre, bør ligge mellom 80 og 85 prosent. Kommuner som ligger i klimasoner der vinteren er mer stabil eller har utfordringer med vinterføret, bør fastsette målet lokalt.

Vegvesenet ser også fordelen med at noen faktisk bruker piggdekk. En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv.

Negativ helseeffekt

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

– Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel. Det ville redusere veislitasjen og problemer med svevestøv, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen. 

Mer om piggdekk, byluft, helsekonsekvenser og forurensing:

Piggfriandel 2001–2018Piggfriandel 2001–2018