Prisen er et samarbeid mellom miljøstiftelsen Zero, NHO og NTNU. 

- Dette er ekstremt hyggelig. Jeg håper denne fergen er starten på noe godt både innenfor offentlige innkjøp i Norge og for sjøfarten internasjonalt. Dette er en pris som virkelig inspirerer,  sier Jane Bordal, direktør for Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, 

Prisen går til batterifergekonseptet ZeroCat og den nylig døpte fergen Ampere som skal trafikkere strekningen Lavik - Opedal i Sogn og Fjordane. 

Zerokonferansen

På vegne av Statens vegvesen, som stilte strenge miljøkrav da kontrakten ble lyst ut, tok Bordal onsdag formiddag i mot prisen som ble delt ut under Zerokonferansen i Oslo. Vegvesenet deler prisen med Fjellstrand AS, som har bygget fergen, rederiet Norled og Siemens som har levert batteriene til Ampere.

- Vi er svært glade for at både rederiet og leverandørindustrien responderte positivt på denne kontrakten. Dette viser hva vi kan få til dersom vi kan bruke anbudsspesfikasjonene på riktig måte. Vi for vår del ser gjerne at klimakravene vektes sterkere slik at vi får flere nullutslippskjøretøyer inn i transporten, sier Bordal.

Batterifergen Ampere skal trafikere strekningen Lavik - Opedal i Sogn og FjordaneBatterifergen Ampere skal trafikere strekningen Lavik - Opedal i Sogn og Fjordane

 Miljøinnovasjon

Daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm påpekte at stiftelsens motivasjon for å dele ut prisen er å sette søkelys på at det er næringslivet som er nøkkelen til det grønne skiftet.

- Vinneren er virkelig et eksempel på grønt skifte i praksis. Uten innovasjon, entreprenørskap og ny teknologi i store og små bedrifter klarer vi ikke omstillingen til nullutslippssamfunnet.  

NHO-leder Kristin Skogen Lund kalte batterifergekonseptet et kinderegg:

- Konseptet demonstrerer mulighetene for industri- og teknologiutvikling mot fremtiden, den demonstrerer at nullutslipp er mulig og at det er mulig for offentlig kunde å gå foran som krevende kunde, sa hun