14 000 nye brikkeavtaler ble tegnet mot normalt 1000 pr måned. Kontrollene intensiveres på alle grenseoverganger.

– Resultatet fra avtaletegninger hos bompengeselskapene viser at vi har nådd fram til en stor del av de som berøres av det nye påbudet, men at det fortsatt er noen som ikke har installert gyldig brikke. De risikerer å få gebyr, sier Jane Bordal, direktør ved Veg-og transportavdelingen i Statens vegvesen.

Sikre like konkurransevilkår

Målsetningen med å innføre obligatorisk brikke er å sikre like konkurransevilkår for transportnæringen. Det er forenlig med EØS-retten om fri ferdsel og bevegelighet av varer og tjenester mellom medlemslandene i EU.

– Det nye påbudet gjør ingen forskjell på norske og utenlandske kjøretøy. Alle må nå ha gyldig bombrikke uansett hvor der kjører i landet, sier hun.

Intensive kontroller

De første seks dagene i januar har Statens vegvesen kontrollert nærmere 1900 kjøretøy.  Det er opprettet et effektivt og godt kontrollsystem der brikkene sjekkes både med skiltgjenkjenningskameraer og ved manuelle oppslag i bomselskapenes statusliste for tunge kjøretøy. For å påse at påbudet blir etterfulgt kjøres det de første ukene i år intensive kontroller på flere grenseoverganger.

Rundt 17 prosent av de kontrollerte kjøretøyene har fått gebyr for manglende gyldig brikke. De foreløpige tallene viser ingen prosentvise forskjeller mellom norske og utenlandske kjøretøy.

Fakta – påbud om obligatorisk brikke:

  • 1. januar i år ble det innført påbud om obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune og som ferdes på hele det norske vegnettet. Private kjøretøy som kun brukes privat berøres ikke av påbudet.
  • Påbudet berører over 200 000 norske og utenlandske kjøretøy på norske veger.
  • Informasjon om påbudet er sendt til rundt 1200 norske og utenlandske bransjeaktører og rundt 500 medier. I tillegg har 51 000 norske eiere fått brev om påbudet. Det er satt opp en midlertidig døgnkontinuerlig veiledningstjeneste på grenseovergangen ved Svinesund.
  • Manglende brikke vil resultere i et gebyr på 8.000 NOK. Det øker til 12 000 NOK hvis gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år ilegges et gebyr på 16 000 NOK. 

 

Kontrolltall 1.–6. januar 2015

Nasjonalitet

Antall kontrollerte

Antall gebyrer

Prosent

Norske

737

124

17

Nordiske

507

89

18

Andre EU-land

605

99

16

Andre ikke-EU-land

16

1

6

Totalt

1865

313

17

 

Avtaletegninger desember 2014

Nasjonalitet

AutoPASS-kontrakter

AutoPASS-kontrakter pr.måned

EasyGo-kontrakter desember2014

EasyGo-kontrakter november 2014

Norske og utenlandske

14 000

1000

13 000

5000

Totalt antall AutoPASS-kontrakter unike tunge kjøretøy over 3,5 tonn pr. 6.1.2015

Norske

82 117

 

31 760

Utenlandske