Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet fikk æren av å klippe snoren. Veianlegget er 27 kilometer med splitter ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum, sju kilometer med gang- og sykkelveier og en ny Ånestad kontrollstasjon.

Rekordrask bygging

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder og tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Utbyggingen er en viktig styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen er også med på å styrke Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mer forutsigbarhet

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom Brenneriroa og Åkroken og to- og trefelts vei ellers gir en mer forutsigbar fremkommelighet.

90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen.

I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største veikontrakten i Norge noensinne - og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).

Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherrens representant, som igjen har hatt Skanska Norge som hovedentreprenør. Avtalen innebærer at Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd "Whole Team Award Excelent" i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL.

Prosjektet ble tildelt prisen "Partnership Awards Europe 2019" som "Best Transport Project" - og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.