– Etaten har et godt formelt rammeverk, men det er ikke iverksatt godt nok. Dette gir risiko for misligheter i en statlig virksomhet som er en av de største innkjøperne i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Pågående arbeid
Statens vegvesen har over tid arbeidet med å forbedre hele anskaffelsesområdet i etaten.

- Riksrevisjonens rapport er nyttig for oss. Funnene og analyser stemmer godt med våre egne – og utgjør grunnlaget i det pågående forbedringsarbeidet vi har i Vegvesenet, sier Bettina Sandvin – som leder byggherreområdet i Statens vegvesen.

Flere tiltak
Statens vegvesen er en stor innkjøper, med om lag 40 milliarder kroner til anskaffelser i 2013.

- Det er viktig for oss å ha god styring og gode systemer på dette området. Vi arbeider med dette kontinuerlig. Riksrevisjonens funn og kommentarer vil bli brukt aktivt inn i dette arbeidet framover, sier Sandvin.

Blant områdene som det arbeides aktivt med er:

  • styrke internkontrollen ved bedre risikovurderinger og flere kontroller.
  • styrke kompetansen om anskaffelsesregelverket og rutinene.
  • videreutvikler varslingsordningen for å sikre bedre tillit.
  • vurdere og sammenligne dagens ordning med desentralisert anskaffelsesvirksomhet opp mot en mer sentralisert.

Onsdag oversendte Riksrevisjonen "Dokument 3:4 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen" til Stortinget.