1641 motorvogner og tilhengere fikk bruksforbud, 2481 fikk gebyr og 44 ble anmeldt da Statens vegvesen kontrollerte rekordmange 50 000 tunge kjøretøy forrige vinter.

– Hver vinter ser vi at dårlig skodde vogntog skaper store framkommelighetsproblemer. De utgjør også en stor trafikksikkerhetsrisiko, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. – Vi, sammen med bransjen, må gjøre et felles løft for å sikre at trafikanter i Norge skal kunne komme trygt fram.

Trygg Trailer gir transportkjøpere mulighet til å selv iverksette tiltak for å sikre sin transport. Gjennom informasjon fra Vegvesenet kan bedrifter foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog før de slipper dem ut porten med last.

Privat initiativ

I nord har det siden 2010 vært et samarbeid mellom Statens vegvesen og Fiske- og havbruksnæringens landsforening (FHL) etter initiativ fra bedriften Nova Sea. Det er dette arbeidet som nå er videreutviklet til en nasjonal satsning.

– Etter at samarbeidet med FHL ble kjent, tok flere bedrifter kontakt med oss fordi de ønsker opplæring og informasjon, sier prosjektleder Vibeke Grimstad. – Det er et initiativ vi ønsker å ivareta, og gjennom Trygg Trailer vil vi kunne tilby et slikt samarbeid til bedrifter i hele landet.

Hva innebærer Trygg Trailer?

Statens vegvesen gir bedriftene informasjon og en enkel opplæring i hvordan de kan sjekke mønsterdybde, vinterdekkmerking og kjettinger. Vegvesenet har også utarbeidet informasjonsmateriell til sjåfører og transportører på flere språk som bedriften distribuerer.

Bedriftene som er med må sørge for å kunne følge opp initiativet og lage egne rutiner og retningslinjer for oppfølging av feil og mangler de oppdager.

Trygg Trailer vil videreutvikles til å også omfatte andre samarbeidstiltak med bedriftene og også andre aktører innen transportbransjen.

– Trygg Trailer vil ikke løse alle problemene i transportbransjen, sier Grimstad, - men det er et bidrag. Vi i Statens vegvesen vil fortsette vår kontrollvirksomhet og andre tiltak for å skape en tryggere transport på norske veger.

Bedrifter som vil være med, finner kontaktinformasjon på www.vegvesen.no/tryggtrailer