Men advarer at det ikke finnes et dekk som dekker alt. Vekslende føre og topografi gjør det vanskelig å finne et dekk som tilfredsstiller alle behov.

På tide å vurdere krav

– Dekk-kravene har ikke blitt endret siden 2013/14 og dekkmarkedet har vært i utvikling, så det er på tide å vurdere krav på nytt. Også i lys av at tyske myndigheter i 2018 har innført krav til alpinsymbol, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegvesenet om å vurdere om kravene til vinterdekk og -utrustning kan skjerpes.

Det er enormt sprik i de ulike kravene som stilles og de vurderingene som gjøres i andre land. En kartlegging er underveis.

Sikre bruk av egnede dekk

Vegvesenet skal sikre et regelverk for Norge som i størst mulig grad sikrer at det brukes egnede dekk.

– Vi skal ha et regelverk som i størst mulig grad sikrer at det brukes egnede dekk. Så skal vi sende forslaget på høring for å få innspill fra bransjen. Vi skal også sende det på EØS-høring, sier Dreyer.

Vegvesenet skal også vurdere om et skjerpet vinterdekk-krav bare bør gjelde drivende og styrende aksler slik som i Tyskland eller alle hjul, inkludert hjul på tilhenger. Tilgjengelighet av denne type dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsordning, skal også vurderes.

Finnes ikke et dekk for alle forhold

Det er mye å ta hensyn til ved krav til dekk, og ulikt føreforhold gjør at det ikke finnes et dekk for alt. 

– Det er krevende å kjøre på vinterføre. Det stiller ikke bare store krav til dekk. Det kreves også en erfaren sjåfør som er lovpålagt å ferdes hensynsfullt og tilpasse seg forhold, selv med de beste dekkene. Videre må kjøretøy være i riktig stand og lastet. Vegforholdene er også avgjørende: Det er altså ikke bare dekk som er årsaken til at tungbiler blir stående. Et kjøretøy med riktig merkede dekk kan også få bruksforbud, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Mange peker på det såkalte alpinmerkede dekk Three peak mountain snowflake. Blant annet har Tyskland innført krav til dekk basert på alpinmerking.

Dekk må gjennom en spesiell akselrasjonstest på snø for å få dekket merket med alpinsymbolet. Bremseegenskaper blir ikke testet.

Ikke konkurransevridende krav

Når Vegvesenet skal utrede nye dekk-krav, kan de ikke være konkurransevridende.

– Vi må forholde oss til EU-regelverk, og kan ikke ha særregler for Norge som er konkurransevridende. Hvis vi for eksempel kun skulle hatt krav til alpindekk, kan det være konkurransevridende mot andre EØS land, forklarer Lutnæs

Godkjenningskrav til vinterdekk

I dag må vinterdekk være riktig merket (m + s eller 3PMSF). Disse er særskilt produsert for vinterkjøring. Det betyr ikke nødvendigvis at det er et godt vinterdekk som er egnet for alle forhold.

Dekkene må altså ha et mønster og gummiblanding som gjør at det er bedre på snø enn andre dekk. 3PMSF-merkede dekk har tilleggskrav til testkriterier for å bli godkjent, i form av aksellrasjonstest som viser hvordan det oppfører seg på snø.