Bilførere kan selv sjekke når kjøretøyet deres skal på kontroll ved hjelp av registreringsnummeret:

- I en overgangsperiode regner vi med at flere enn før vil gå glipp av kontrollfristen, og oppfordrer derfor bileierne til å selv sjekke når de skal til kontroll gjennom våre automatiserte løsninger, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Trond Robert Larsen.

Statens vegvesen har sendt ut slike brev siden EU-kontroll ble innført i Norge, men legger nå om rutinene.

- Regelverket sier klart at det er bileierne selv som har ansvaret for å følge opp når bilen skal til EU-kontroll, sier Larsen. – Vi har aktivt fulgt opp bileierne fram til nå, men for å spare kostnader og miljøet går vi over til å varsle bileiere gjennom oblatene som sendes ut hvert år. Dermed får vi varslet om to tiltak i en og samme utsendelse.

Oblatene sendes ut hvert år til alle bileiere som har alle forhold i orden, og vil fra 2010 inneholde informasjon om EU-kontroll i tillegg.

Purrebrev om manglende gjennomført EU-kontroll vil gå som normalt, og bilførere som har gått glipp av fristen vil få noe tid til å ordne opp. Bilførere som ikke har gjennomført EU-kontroll risikerer avskilting.