Tidligere i høst lanserte Statens vegvesen Din side på vegvesen.no. Dette er en inngang til flere selvbetjeningsløsninger.

Her finner du tjenestene Dine kjøretøy med tap av vognkort og Ditt førerkort.

 

 

– Til sammen har 330 000 vært inne på Din side siden lanseringen, sier webansvarlig Kristin Moe.

– Det er tydelig at brukerne liker våre nye løsninger, og vi gleder oss til å presentere enda flere løsninger framover. Allerede tidlig neste år kommer både salgsmelding på nett, legger Moe til.

7 700 vognkort

I tillegg til å sjekke kjøretøyopplysningene dine, kan du på Dine kjøretøy melde tap av vognkort. Siden tjenesten ble lansert i slutten av august har 7 700 brukere meldt om tapt vognkort på nett.

– Dette er tall vi er godt fornøyd med, sier leder for kontor for kjøretøyregistrering, Heidi Øwre.
– Prosentandelen på tapsmelding på nett ligger jevnt på cirka 24 prosent  Foreløpig kan ikke bedrifter melde tap på nett, så blant de som faktisk kan bruke løsningen, er andelen enda høyere, legger hun til.

Nylig ble det også mulig å melde tap av vognkort på kjøretøy der det er levert salgsmelding.

– Erfaringsmessig vet vi at det er i forbindelse med salg at mange oppdager at de har mistet vognkortet sitt, så dette kan nok øke nettbruken enda mer framover, sier Øwre.

Hun regner med at  på sikt  vil også bedrifter kunne melde tap på nett.

19 000 førerkortsøknader

Tjenesten Ditt førerkort har erstattet den gamle nettløsningen for førerkortsøknader, SOFI. Nærmere 19 000 har nå søkt om førerkort i løsningen.