Utvikling

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå

Endringer siden 2.11.

• Hammerfest har gått fra oransje tilbake til gult smittevernsnivå (en positiv utvikling).

• Trondheim, Stjørdal og Orkdal endrer smittenivå fra gult til oransje fra mandag 9. november.

• Voss trafikkstasjon endrer smittevernsnivå fra gult til oransje allerede fredag 6.november

• Flekkefjord og Mandal trafikkstasjoner fra gult- til oransje smittevernsnivå henholdsvis torsdag 5.og fredag 6.november

• Larvik og Tønsberg trafikkstasjoner fra gult til oransje smittevernsnivå

 Bakgrunnen for endringene i Trøndelag er som følge av økt smittenivå i Trondheim.

Statens vegvesen følger opp de tiltak kommunen anbefaler for innbyggere og næringsliv.

Ettersom det er stor flyt av kandidater til førerprøver mellom stasjonene, heves smittevernet på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal til oransje nivå.

 Bakgrunnen for endringene i Bergensområdet er økt smittenivå i Bergen by

En stor andel av førerkortkandidatene på Voss trafikkstasjon kommer fra dette området.

Fra før er gjennomføring av praktiske førerprøver på Stord trafikkstasjon lagt på oransje smittevernsnivå.

 Bakgrunnen for endringene i Agder

Grunnet stort smitteutbrudd i Farsund siste dagene vil vi gå til oransje ved Flekkefjord og Mandal fra torsdag på grunn at mer enn 500 er satt i karantene og flere skoler, offentlige kontorer/tjenester i området

er stengt eller redusert tjenestetilbud.

 Bakgrunnen for endringene i Vestfold-Telemark

Grunnet økende smitte er Tønsberg, Larvik og Skien trafikkstasjon på oransje nivå.

Endringen ble iverksatt tirsdag 3.november

Oppsummert:

Følgende 23 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

  • Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo),Lillestrøm, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad(Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Om smittevernsnivåene:

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

  • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
  •  God håndhygiene.
  • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
  • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
  • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

  • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under førerprøven, og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.
  • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
  • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.