- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Ruth Myklebust – som er sjef for Drift og vedlikehold midt i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

 

Slik skal korona-pengene brukes i Midt:

  • 10 millioner til ekstra asfalt.
  • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim
  • Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag
  • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene i regionen
  • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre
  • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
  • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker
  • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
  • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde.

Tiltak for hele landet

Pengene kommer hele landet til gode.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

- Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo.