- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Stein-Roger Nilsen – som er sjef for Drift og vedlikehold sør i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

 

Slik skal korona-pengene brukes i Sør:

  • 10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
  • 1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering
  • Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle- Bykle
  • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden
  • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36
  • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark
  • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdalen, med mest fokus på Agder
  • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

 

Tiltak for hele landet

Pengene kommer hele landet til gode.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

- Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo.