- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Svenn Finden – som er sjef for Drift og vedlikehold vest i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

 

Slik skal korona-pengene brukes i Vest:

  • 22 millioner til ekstra asfalt.
  • Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
  • Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter
  • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Tiltak for hele landet

Pengene kommer hele landet til gode.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

- Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo.