Se filmen her (32 mb - 3 min)

Den 300 meter lange skråkabelbrua er en del av E18-strekningen mellom Krosby og Knapstad i Østfold. Det som gjør brua spesiell, er blant annet utseendet. Brua har ett brutårn som rager 88 meter over vannspeilet til Glomma. 28 kraftige kabler, 14 på hver side av tårnet, bærer midtspennet av brua. Kablene er strukket på skrå mellom toppen av brutårnet og brua. Det er montert lyskastere som lyser opp kablene når det er mørkt. Toppen av brutårnet blir opplyst med blått lys og kan sees på lang avstand.