I dagens utgave av Aftenposten stilles det spørsmål ved Statens vegvesens brukompetanse.

– At høy brukompetanse er kritisk for at vi skal lykkes med de mange store og kompliserte utbyggingsprosjekter som kommer, er jeg enig i. Men å si at dagens brukompetanse er kritisk lav, er noe helt annet, sier Børre Stensvold som leder Vegdirektoratets bruseksjon.

– Det er ikke på kvaliteten til våre ansatte at vi har utfordringer, sier Stensvold, - Det er på kapasiteten. Der vi selv ikke har kapasitet, sørger vi imidlertid for å leie inn konsulenter utenfra. Vi setter aldri i gang prosjekter uten at vi har den riktige kompetansen.

Rekrutteringsutfordringer

I et tøft rekrutteringsmarked, og i en bransje i stor vekst, er det ikke tvil om at det er kamp om de beste hodene.

– Det har vært tilfeller der vi har hatt utlysninger ute, men ikke ansatt fordi vi ikke har hatt gode nok søkere, sier han. - Det er hovedsakelig de erfarne bruingeniørene vi sliter med å få rekruttert, men våre unge nyansatte holder meget høy standard og har god formell teknisk bakgrunn. I tillegg har vi mange seniorer med høy kompetanse, og vi jobber mye med aktiv erfaringsoverføring og opplæring.

Kartlagt framtidige behov

Statens vegvesen har nylig gjennomført en kartlegging av hva som er framtidens kompetansebehov for å møte kravene i Nasjonal Transportplan 2014-2017. Du kan lese rapporten her. Rapporten påpeker hvilken kompetanse som må finnes på en rekke områder og brukompetanse er blant disse. Denne rapporten sier ingenting om dagens situasjon.