Det sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes. I morgen, tirsdag, skal han møte styret i det nye veiselskapet som har fått det foreløpige arbeidsnavnet Nye veier.

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes ser frem til å begynne samarbeidet med det nye veiselskapetFungerende vegdirektør Lars Aksnes ser frem til å begynne samarbeidet med det nye veiselskapet

- Jeg ser frem til å starte samarbeidet med styret i det nye utbyggingsselskapet, sier den fungerende vegdirektøren.

- Blant annet tenker jeg det er viktig at vi raskt får avklart ansvar for drift og vedlikehold. Det må være et mål at publikum ikke berøres av at forskjellige veier har forskjellige eiere, legger han til.

Mandag formiddag ble styret for det nye veiselskapet presentert. Samferdselsdepartementet har utnevnt Rolf G. Roverud som styreleder i selskapet. Øvrige styremedlemmer er Dag Morten Dalen, Eli Giske, Siri B. Hatlen og Harald V. Nikolaisen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått et godt sammensatt og kompetent styre som er tilpasset selskapets oppgaver og karakter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016. Interimselskapet som nå er etablert har som oppgave å forberede etablering av selskapet. De fem styremedlemmene er rekruttert med sikte på at de fortsetter i sine verv også etter at interimsperioden er over, heter det i pressemeldingen.