Flere veier i Norge er imidlertid ikke tilrettelagt for moderne digital informasjonsinnsamling. En veis tekniske levetid kan være opp mot 50 år. Da mange av veiene i Norge ble bygget var ikke datainnsamling med moderne digitale teknikker en del av bildet. Det gjør at mange veier i Norge verken har strøm eller nettverk på steder hvor det er behov for å forsyne veikanten med sensorer.

For å unngå å legge ut kobberledning for strøm som både er dyrt og har en betydelig miljøkostnad, ser Staten vegvesen på muligheten til å bruke aggregat for punktstrøm der det finnes et behov. Med alternativ strømkilde på disse stedene vil Statens vegvesen kunne sette opp både sensorer og nettverk, og dermed tilby bedre informasjon til trafikantene.

Hovedoppgaven er å designe et hydrogenaggregat til bruk ved vei på en sikker måte, hvor det både kan være snø, mørketid og vanskelige værforhold. Aggregatet skal bygges av materialer som kan resirkuleres, og ved bruk av aggregatet skal man tilstrebe å ikke slippe ut CO2. Løsninger som er helt utslippsfrie i bruken vil bli foretrukket.

- For å kunne gi bedre informasjon om veiforhold til bilister, er vi glade for at Leverandørutviklingsprogrammet og Klima- og miljødepartementet gir oss muligheten til å jobbe med innovative grønne løsninger knyttet til strøm på utilgjengelige plasser, sier Bjor Gørnnevet, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Konkurransen finansieres av Klima- og miljødepartementet og gjennomføres med prosessbistand fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Formålet med LUP er å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Seks leverandører vil få kr. 200 000,- for å delta i konkurransen. Leverandører med færre enn seks ansatte oppfordres spesielt til å delta. En jury skal vurdere løsningsforslagene basert på kriteriene i konkurransegrunnlaget. Dersom vinnende design tilfredsstiller sikkerhetskravene vil det bli inngått en avtale på opptil kr. 300 000,- inkl. mva.

Mer informasjon om konkurransen.

Velkommen til digitalt informasjonsmøte vedr. plan- og design-konkurransen 17. september kl.14.00 – 15.00 på Teams.

Teams-link til informasjonsmøtet 17. september kl.14.00 – 15.00

 

Kontakt:

Bjor Grønnevet, seniorrådgiver, bjor.gronnevet@vegvesen.no tlf. 938 06 057

Tomas Levin, sjefingeniør, tomas.levin@vegvesen.no tlf. 977 90 916

Silja Lena Løken, senior kommunikasjonsrådgiver, silja.loken@vegvesen.no tlf. 951 36 329