Arrangementet samler fagfolk fra kommuner og fylkeskommuner, næringsliv, Statens vegvesen, eksterne forskningsmiljø og studenter fra blant annet NTNU.

Statens vegvesen leder an i utviklingen av intelligent og grønn transport i Norge. Vi setter søkelyset på framtidens transportsystem og Vegvesenets rolle i utviklingen av smarte byer og smart transport.

Konferansene spenner over temaer som Ferjefri E39 - Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt, Nullvisjonen i trafikksikkerhet, smartere vegtrafikk med intelligente transportsystemer (ITS), bærekraftige byer med nullvekst og nullutslipp i biltrafikken, ny teknologi, datafangst og mye mer.

Se oversikten over alle konferansene med program for hver dag.

Velkommen!