Mye tyder på skarp konkurranse om Statens vegvesens OPS-prosjekter. OPS er forkortelse for offentlig-privat-samarbeid. 250 bransjefolk møtte på torsdagens informasjonsmøte på Gardermoen.

Dette er tre av de største vegprosjektene i Norge de kommende årene med en samlet antatt kostnad på 22 milliarder kroner.

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin redegjorde for de strenge kravene som stilles i forbindelse med en OPS-kontrakt. Foto: Mark BergerAvdelingsdirektør Bettina Sandvin redegjorde for de strenge kravene som stilles i forbindelse med en OPS-kontrakt. Foto: Mark Berger

Interessant for både norske og utenlandske entreprenører

Prekvalifiseringen til det første prosjektet – rv. 3/rv.25 i Hedmark – starter i slutten av mars, mens prosjektet i Hålogaland trolig kommer i markedet neste år og Sotra-forbindelsen i 2018/2019.

– Størrelsen på kontraktene gjør dem interessante både for norske og utenlandske entreprenører, konstaterer direktør Lars Aksnes.

I møtet orienterte Aksnes om hvordan Vegvesenet innretter OPS-kontrakten. Det som i særlig grad skiller OPS fra andre kontraktsformer, er at OPS-selskapet sørger for finansiering, bygging og drift- og vedlikehold i 20 år.

– Et kjennetegn på OPS er at vi overfører mer ansvar og mer risiko til den private parten, sier Aksnes.

Rundt 250 personer fra både Norge og utlandet hadde møtt frem til informasjonsmøtet. Foto: Mark BergerRundt 250 personer fra både Norge og utlandet hadde møtt frem til informasjonsmøtet. Foto: Mark Berger

God drift av veien premieres

Insentivene i kontrakten blir svært viktige. Staten skal betale en del av prosjektet tidlig i perioden for å redusere finanskostnader. I tillegg kommer årlige vederlag og til slutt en større utbetaling når veien er åpen for trafikk. I rv.3/rv.25- prosjektet skal denne andelen 50 prosent ved trafikkåpning. God drift av veien premieres.

Les mer om OPS-prosjektene. Her vil du også finne presentasjonene fra møtet.

Kvalifikasjonen

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin fortalte de fremmøtte om de mer spesifikke kravene Vegvesenet vil stille til selskapene i prekvalifiseringen for rv.3/rv.25. Det er krav om egenkapital, eiere, rådgivere for tekniske og finansielle forhold – og selvsagt kompetanse innenfor bygging, drift og vedlikehold.

Fordi ansvaret er stort, er kravene til omsetning satt til 3,5 mrd. kr samlet for entreprenørene som inngår i kontrakten. Det stilles også krav til likviditet, samt maksimal størrelse på gjelden i selskapet.

– Dette er strenge krav som reflekterer at prosjektet er stort og at OPS-selskapet bærer en risiko for gjennomføringen, sier Sandvin.

Egne tolker var kalt inn for å oversette de norske foredragene for de mange utenlandske interessentene. Foto: Mark BergerEgne tolker var kalt inn for å oversette de norske foredragene for de mange utenlandske interessentene. Foto: Mark Berger

Fakta om OPS-prosjektene

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn–Langvassbukt

 • 82 km 2-felts hovedveg.
 • 28 km tunneler.
 • Kostnad NOK 8,2 mrd.
 • Prekvalifisering: vår/sommer 2018

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet

 • 10 km ny 2/3 felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg.
 • Kostnad NOK 5,1 mrd.
 • Prekvalifisering: mars-mai 2017

Rv. 555 Sotrasambandet

 • 9 km ny 4-felts motorveg
 • En bru på 875 m + 3 mindre 550 m
 • Kostnad NOK 9,3 mrd.
 • Prekvalifisering: 2018/2019