Britiske førerkort vil imidlertid fortsatt være gyldige i Norge etter Brexit for besøkskjøring (turister o.l.) i samsvar med Genevekonvensjonen om vegtrafikk av 1949 og Wienkonvensjonen om vegtrafikk av 1968, jf. førerkortforskriften § 8-2. Det er ikke nødvendig med internasjonalt førerkort i tillegg til nasjonalt førerkort.

Forslag til forskriftsendringer er sendt ut på høring 

Personer med britisk førerkort som er bosatt i Norge før utmeldingen og som har byttet inn til norsk førerkort eller gjør det senest 28. mars 2019, vil ha fulle førerrettigheter i henhold til førerkortet uavhengig av Brexit. Førerkortforskriften § 10-3 gjelder fullt ut. 

Personer med britisk førerkort som er bosatt i Norge før Brexit, men som ikke har byttet inn sitt britiske førerkort til et norsk førerkort, eller personer med britisk førerkort som flytter til Norge etter Brexit, vil etter gjeldende regler måtte ta full norsk opplæring og prøve for å kjøre i Norge utover tre måneder.

Et slikt krav anses imidlertid ikke hensiktsmessig. Vegdirektoratet har derfor sendt på høring forslag til forskriftsendringer slik at britiske førerkort etter Brexit fortsatt kan byttes inn til norsk førerkort på samme måte som de kunne før Storbritannias utmelding av EU. 

Ingen endringer for norske førerkort

Britiske myndigheter har opplyst at Storbritannia etter en utmelding av EU vil fortsette å anerkjenne norske førerkort fullt ut ved besøkskjøring og for innbytte. Britisk lovgivning ble tilrettelagt for dette i oktober i 2018 (The “Driving Licences (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018” – SI 2018/1251).