– Vegvesenet er landets største byggherre på anleggssiden. Det betyr at vi har et særlig stort ansvar for at sosial dumping og kriminalitet ikke finner sted på våre anlegg. Her har vi absolutt nulltoleranse, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Sosial dumping er som kreft

– Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er som kreft. De grepene vi nå tar kan ses på som at vi tar ytterligere grep for å forebygge, vi gir oss enda bedre mulighet til å avdekke og hindre spredning av sykdommen og vi blir enda bedre i stand til å operere vekk ondartede svulster, legger han til.

Med bakgrunn i Riksrevisjonens kartlegging av manglende kontroller og interne tilbakemeldinger har Vegdirektoratet tatt initiativ til å styrke etatens innsats mot sosial dumping og kriminalitet. 

Krimenheten får ansvaret

I praksis betyr det at Vegvesenets krimenhet får ansvar også for kriminalitet innen vegområdet. Enheten har frem til nå konsentrert seg om trafikant- og kjøretøykriminalitet.

– Krimenheten har vist seg som en særs kompetent gruppe som leverer konkrete resultater. Den kompetansen de besitter er det naturlig at vi utnytter for også å komme kriminalitet på anleggene til livs, sier Gustavsen.

Krimenheten skal være støtteenhet til resten av Vegvesenets organisasjon.

Vegdirektøren har også besluttet at regionene øremerker tilstrekkelig med fagressurser innen sosial dumping.