De blir markedsført som «rå» elsykler på nettet. Men det er bare en hake. Hvis motoren er for sterk og farten den gir for stor, er det ikke lenger en elsykkel som du kan bruke som vanlige tråsykler.

– Vi ser mange annonser på nettet for såkalte elsykler som har en motorkraft som gjør at de etter regelverket er mopeder eller motorsykler, sier Tormod Schau i kjøretøyseksjonen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Krav om registrering og førerkort

Slike sykler, som i realiteten er mopeder eller motorsykler, kan bare kjøres i veibanen. De kan ikke brukes på fortau, sykkelfelt eller sykkelvei. Dessuten må de registreres og forsikres på lik linje med andre motorvogner som brukes på offentlig vei. For at de skal kunne registreres må doningen oppfylle en rekke tekniske krav til for eksempel lys og bremser, noe mange av dem ikke gjør. For å kjøre moped eller motorsykkel, er det dessuten krav om opplæring og bestått førerprøve.

– Vi vil derfor på det sterkeste advare mot å bruke slike motorsykler. Er uhellet ute, kan konsekvensene bli svært alvorlige hvis det viser seg at man har kjørt et ulovlig kjøretøy, uten nødvendig opplæring og førerkort på en gang- og sykkelvei beregnet for myke trafikanter. Vi ønsker ikke økt hastighetsnivå på gang- og sykkelveinettet, fordi vi vet at ulykkesrisikoen øker med farten, sier Tormod Schau.

Sykkel, moped eller motorsykkel?

Skillet mellom sykkel, moped og motorsykkel går på hastighet og effekt.

  • En elsykkel kan ha en effekt opp til 250 watt. Motoren skal koble ut ved hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom man slutter å tråkke.
  • En elsykkel kan yte 6 km/t uten at du tråkker.
  • Yter den elektriske motoren opp til 4 000 watt og gir fart inntil 45 km/t er det en moped.
  • Yter den elektriske motoren mer enn 4 000 watt eller gir fart over 45 km/t er det en motorsykkel.

– Det er viktig at folk vet hva de kjøper. Du kan komme i en situasjon hvor du trodde du kjøpte en vanlig elsykkel, men finner at den ikke kan brukes på arealer der syklister og gående ferdes, sier Schau.

Trimsett

Det annonseres også for trimsett til el-sykkel, som gjør at motoren på en ordinær elsykkel ikke kobler ut som den skal når man passerer 25 km/t og gir høyere fart enn lovlig.

– Elsykler som blir trimmet på denne måten vil være like ulovlige å bruke som dem som blir levert med høy effekt fra forhandler, sier Schau.

Les mer om reglene for elsykkel på vegvesen.no