Det viser en fersk undersøkelse blant jenter i alderen 18-24 år, utført på oppdrag for Statens vegvesen.

Gutter i faresonen
- Selv om en del jenter også kjører for fort, så viser ulykkesstatistikken at det er de unge guttene som dør av for høy fart i trafikken. Og når vi ser at jentene heller ikke synes det er tøft eller kult, hvorfor vil da gutta sette både damene og livet på spill, spør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Det er flere grunner til at noen unge gutter velger å kjøre for fort. De er i en sårbar tid i livet, med mange krav og roller å leve opp til.

- Umoden oppførsel er ikke nødvendigvis alders- eller kjønnsbestemt. Hadde frontallappen vært den eneste årsaken til at noen kjører for fort, hadde saken vært enkel. Men det er en kjensgjerning at frontallappen utvikles litt senere hos gutter enn hos jenter. Ofte er den ikke ferdig utviklet før de er godt oppi 20-åra. Når vi gir førerkort til 18-åringer, så stoler vi på at de er voksne nok til å ikke sette andres liv i fare, sier Molnes.

Mestring øker farten
8 av 10 jenter tror at guttene kjører over fartsgrensen fordi de selv tror at de er veldig gode til å kjøre bil. 9 av 10 jenter mener at de guttene som kjører over fartsgrensen er uansvarlige. Dette samsvarer med ulykkesstatistikken.

- Vi ser at unge, uerfarne sjåfører har en tendens til å tro at de er flinkere til å kjøre bil enn de egentlig er. Etter hvert som de blir tryggere, så øker farten. I en ulykke kan forskjellen på om du kjører i 80 og 90 også være forskjellen på om du overlever eller dør. Det er ikke alle klar over, og her ser vi at guttene er i en nøkkelposisjon, sier Molnes.

Stigmatiserer atferd
«Ungdom og fart»-kampanjen trekker parallellen mellom umodenhet og det å kjøre for fort, for å få ulykkesutsatte unge gutter til å ta avstand fra umoden oppførsel. Det gjøres ved å stigmatisere negativ atferd i trafikken.

- Noen mener vi treffer på en slik måte at det virker, mens andre mener vi diskriminerer gutta. Vi ønsker ikke å «henge ut» gutta, men vi vil vekke de litt og fortelle at det å kjøre litt for fort ikke gjør deg mer moden. Vi følger nøye med på reaksjonene, og synes det er flott at vi har klart å vekke engasjementet. En kampanje som ikke skaper diskusjon eller refleksjon, vil ikke ha noen verdi, sier Molnes. 

Filmene i kampanjen er testet på målgruppen før lansering, og justert etter deres tilbakemeldinger.