Hittil i år er 19 motorsyklister omkommet i trafikkulykker, 12 av dem i juli. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Til sammenligning omkom fire motorsyklister i hele juli 2009. Se ulykkesstatistikk for de siste ti år her

Sammensatt ulykkesbilde
NMCUs generalsekretær og vegdirektøren er bekymret over det høye ulykkestallet. – Det er for tidlig å si noe om årsakene til at det har vært så mange ulykker i juli, sier Terje Moe Gustavsen, som sammen med Morten Hansen gikk gjennom ulykkesoversikten i går. – Det er et sammensatt ulykkesbilde med alle typer ulykker, fra utforkjøringer til møteulykker. Flertallet av de omkomne er menn over 40 år, konstaterer vegdirektøren.

Gjør det rette
NMCUs generalsekretær og vegdirektøren har noen innstendige råd til MC-førerne i sommer:

  • Vær tydelig og bestemt slik at det er lett for andre å tolke hva du vil og hvor du skal. Å bli sett handler ofte om å gjøre seg forstått.
  • Plasser deg slik i kjørebanen at du er mest mulig synlig for andre og selv har mulighet til å se andre kjøretøy.
  • Bruk kjøreutstyr som øker synligheten.
  • Overhold fartsgrensen – og kjør aldri fortere enn du behersker. Da slipper du å komme i situasjoner du ikke mestrer.
  • Respekter vegmerking og skilting.

– Som MC-fører må du kunne se og tolke andre trafikanters adferd og være forberedt på å kunne avverge en ulykke. Mange ulykker skyldes at bilistene ikke ser deg, men du må likevel selv ta ansvar for at ting skal gå bra, råder Morten Hansen.

De har også noen råd til bilførerne:

  • Se etter motorsyklister i trafikken – minst to ganger!
  • Sjekk blindsoner, bruk blinklys og vær tydelig!

Anbefaler MC-kurs
– For å få en fin kjøretur må du både ha en presis kjøreteknikk og noen klare kjørestrategier, sier Morten. – Erfaring kommer ikke med alderen, men med trening.

Vegvesenet og NMCU anbefaler derfor førerutviklingskurs for motorsyklister. Det er flere som arrangerer slike kurs og full kursoversikt finner du på nmcu.org.

vegvesen.no/motorsykkel kan du se filmen "Vegen til en god kjøreopplevelse", som er fra et av kursene på Trøgstadbanen våren 2010. Her finner du også boka ”Full Kontroll/Godt Tenkt”, som gir gode råd om hvordan du kan heve kompetansen din. Flere gode råd og tips finner du på www.nmcu.org.