- Løse gjenstander i bilen kan ta liv i en kollisjon. Det er store krefter som utløses ved en kollisjon, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 

Nettbrett på 96 kg

Et løst nettbrett vil ha en kraft på 24 kg ved en bråstopp i 50 km/t. Økes farten til 70 km/t, vil kraften bli 36 kg. Ved 100 km/t er vi oppe i en kraft på hele 96 kg. Dette kan bli et skjebnesvangert «hammerslag» i seteryggen eller i bakhodet.

Fullastede biler er vanlig i juletrafikken. Gaver, bagasje og annet skal med når man setter kursen mot familie eller hytta.

- Ved en bråbrems eller ulykke vil usikrede gjenstander slynges fremover. Dette kan utgjøre en stor fare for fører og passasjerer, sier Gustavsen.

Usikret last dreper

Mangelfull og dårlig sikring av last inne i bilen kan føre til at skadeomfanget blir større i mange ulykker. Vegvesenet kjenner til ulykker der personer har opplevd den første kollisjonen, men har omkommet etter å ha blitt truffet av usikret last i bilen.

- Bruk hodet, ikke mist det! All last må sikres før du starter kjøringen. Vi vil ha alle trygt fram og tilbake i jula, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

  

Tips: Slik laster du bilen riktig

  • Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet. Bør sikres med stropper eller bagasjenett. Oppbevar små gjenstander i hanskerommet eller under setet
  • Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen
  • Legg de letteste gjenstandene øverst, men bare opp til nakkestøttene på baksetet.
  • Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen.
  • Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres.
  • Fordel lasten fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så langt foran som mulig.
  • Bruk innebygde kroker der det finnes for å hindre at tung last sklir.
  • Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander. En tung skiboks på taket endrer bilens kjøreegenskaper, spesielt i svinger. Følg instruksjonsheftets anvisninger om maksimal last (vanligvis 40-90 kg).

 

Informasjonsfilm