Ti omkom i ti ulike dødsulykker i september. Det er en markant nedgang på sju i forhold til samme måned i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall for september og årets tre første kvartal.

Så langt i år har 73 omkommet på norske veier, noe som er seks færre enn i løpet av de ni første månedene i fjor.

Mot under 100

I 2018 mistet 108 livet i trafikken, noe som var det laveste tallet siden 1947. Fortsetter resten av året slik som årets tre første kvartal, kan 2019 bli det første året på nesten 80 år med under 100 drepte i trafikken.

– Selv om det er en positiv tendens, er dette tungt å ta innover seg. Dette er langt mer enn tall og statistikk. Vi snakker om mennesker, skjebner, familier, etterlatte og berørte lokalsamfunn, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Flest i Nordland

Det er flest trafikkdrepte i Nordland, hvor 12 har omkommet hittil i år.

I Akershus har ni mistet livet, seks i Møre og Romsdal og fem har omkommet på veiene i Hordaland, Vestfold, Trøndelag, Vest-Agder og Hedmark.

Finnmark, Oslo og Aust-Agder skiller seg positivt ut. Her har kun en person omkommet i trafikken så langt i 2019.

Utforkjørings- og møteulykker dominerer både i september og så langt i år.

Hittil har 57 menn og 16 kvinner omkommet i trafikken. Ingen barn under 16 år har omkommet.

Frykter høsten

Vegvesenet er spent foran høsten og vinteren.

– Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og etter hvert også frost og snø. Dette må trafikantene ta hensyn til. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, sier Ranes.

Fortsatt for mange skadde

Selv om langtidstendensen for trafikkdrepte er svært positiv, er Vegvesenet likevel urolige for at utviklingene av hardt skadde i trafikken ikke er like god. Det er satt ambisiøse mål i Nasjonal transportplan.

– Det har vært en svak nedgang også i antall hardt skadde i trafikken. Men vi har ikke samme positive utviklingen og sliter med å nå målene som er satt i Nasjonal transportplan. Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier trafikksikkerhet-direktøren.

Verdens beste

I flere år har Norge vært verdens beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger.

– Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse, kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes.

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og kjøre rusfritt.

*Nedenfor finner du Statens vegvesens foreløpige og uoffisielle tall for september og så langt i årets ni første måneder i 2019.

Trafikkdrepte i september

 2019*2018201720162015
September10*1751411

 Trafikkdrepte i løpet av årets ni første måneder

 2019*2018201720162015
September73*7972111

87

 Trafikkdrepte, kjønn

 September*2019*
Menn957
Kvinner 116

Ulykkestyper

 September*2019*
Utforkjøringsulykker125
Møteulykker522
Andre uhell312
Fotgjengerulykker06
Samme kjøreretning15
Kryssende trafikk0 

Trafikkdrepte, alder

 September*2019*
0-1500
16-24414
25-44221
45-64118
65+220

Trafikkdrepte i fylker

 September*2019*
Nordland012
Akershus29
Møre og Romsdal06
Hordaland15
Trøndelag25
Hedmark15
Vestfold15
Vest-Agder15
Rogaland01
Østfold04
Telemark03
Buskerud03
Oppland03
Sogn og Fjordane12
Troms12
Aust-Agder01
Oslo01
Finnmark01