Det har vært unntak i forbindelse med Covid-19 og behovet for godstransport, den siste måneden etter søknad til ESA. Fra i dag gjelder de alminnelige reglene for kjøre- og hviletid.