De 85 løyvene tilbakekalles fordi Vlantana ikke oppfyller kravet til god vandel. Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister, brudd på allmenngjort lønn og manglende utbetaling av lønn til ansatte.

Dette er første gang Statens vegvesen tilbakekaller løyver på grunn av vandel.

- God vandel er et av vilkårene for å ha transportløyve i Norge. Oppfyller du ikke kravene så får du ikke drive transportvirksomhet. Vi skal ha en enhetlig praksis med like vilkår i transportnæringen, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Vlantana Norge AS har fire ukers klagefrist fra vedtaket ble sendt ut. Løyvene blir først ugyldig når klagefristen har gått ut.